06 33 70 17 85
05 63 95 36 94
Uddannet translatør og tolk fra HHK/CBS
Ulla Topenot Kristensen
Specialiseret i juridiske, kommercielle og tekniske oversættelser
Cand.interpret
DanTraduct
DanTraduct: fransk-danske oversættelser
Forlang et professionnelt arbejde !
Gratis pristilbud og hurtigt svar

Professionel oversættelse mellem fransk og dansk

En fortolkning af komplekse udtryk med henblik på en enkel og klar oversættelse...
 

Det vigtigste i vores arbejde består i en teknisk analyse af indholdet og en samlet forståelse af budskabet. Takket været vores multikulturelle indsigt i franske og danske forhold, kan DanTraduct optimisere jeres kommunikationsredskaber.
 

Oversætttelsesarbejdet er en professionel disciplin, der omfatter langt mere end blot trofast at omdanne en kildetekst til en måltekst med tilsvarende semantik og stilistik. En autentisk og rig gendannelse på målsproget opnås kun ved en dyb forståelse for de sociale og kulturelle forskelle.

Carte du Danemark

Vores ekspertiseområder

Vores oversættelsestjeneste er specialiseret i følgende sektorer...

Juridisk oversættelse og officielle tekster

stævninger, domme, kendelser, arvesager, lejemål, ejendomshandler, selskabsforsamlinger, officielle dokumenter...

Tekster økonomi og finans

analyser, bank-, regnskabs- og skattedokumenter, årsopgørelser, statestikker...

kommercielle og turistmæssige tjeneste

kontrakter, rejsehåndbøger, salgs- og reklamemateriale, rapporter, kataloger, brochurer, websites...

Oversæt komplekse tekster

brugs- og monteringsanvisninger, manualer, patenter, kort...

Vores ydelser

Bearbejdning fra forskellige udgangsmedier: digitalt, papir, audio, video...

officielle tekster

dansk bekræftelsespåtegning og legalisering

simultantolkning

dynamisk oversættelsestjeneste

Fortolk kulturen i det land

integrere det kulturelle aspekt

Revider tekst

bearbejdning i forhold til udgangstekst

Korrekturlæsning tekst

korrekturlæsning uden udgangstekst

tosproget oversætter

fransk-dansk og dansk-fransk

Présentation de nos traducteurs

Ulla Topenot Kristensen

Jeg er uddannet translatør og tolk i fransk fra CBS, og har således valgt gloserne til profession.

Takket været min tilstedeværelse i Frankrig, hvortil jeg flyttede i 90'erne, samt min erfaring fra andre erhvervsgrene, er jeg i dag i stand til at levere præcise og bearbejdede oversættelser, der integrerer en dyb multikulturel indsigt.